НАЧАЛО

23-April-2018

Уважаеми Дами и Господа,

Представяме ви няколко проекта, които може успешно да бъдат реализирани на територията на Република България, в урбанизираната територия на град Варна. Проектите носят бърза възвращаемост - до 3-4 години и постоянни добри доходи.

снимка на проекта

Визитка на РБългария

Визитка на град Варна

Визитка на местността Ракитника

Представяне на проектите

Проект ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КЪМПИНГ

Представените парцели са

КЛИМАТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА РАЙОНА

Умерено континентален със силното влияние на Черно море.

Характерни са западните ветрове. Зимата е изключително мека, пролетта е свежа и прохладна, лятото активно, а есента топла и продължителна. Морето влияе за плавното настъпване на пролетта и есента. Снеговалеж обикновено има в края на януари и в началото на март, като снежната покривка рядко надминава 7 см. Наличието на преобладаващите борови гори в комбинация с влиянието на морския бриз осигурява подходящи условия за развитието на рехабилитационни и оздравителни центрове, къмпинги или самостоятелни къщи за живеене.

ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ И ГЕОЗАЩИТА НА РАЙОНА

Района не е свлачищен. Няма ограничения за строителство. Възможно е откриването и ползването на собствени водоизточници.

НАСТОЯЩ СТАТУТ НА ИМОТА

Към момента статута на имота е залесена територия в урбанизирана /градска/ територия, част от град Варна.


парцели                  - 20 дка, 11,5 дка и 5 дка - общо 36,5 дка

ток                          – в парцелите

вода                       – 1 км

мръсен канал         – няма, може да се изгради на базата на септични ями и др.

път до парцела       - всички парцели са с лице на черен път, основен за потока
от превозни средства и хора /без 
парцела от 11 500 кв.м/

                                - парцелът от 11 500 кв.м е с лице на път IV клас, който е 
залегнал за изграждане според ОУП на гр. Варна

отстояние до морето                   – 40-50 м

отстояние до асфалтиран път      – 370 м

до центъра на гр. Варна             – 15 мин. с лека кола

до летище Варна                       – 15 мин. с лека кола

 

Имотите се предлагат за продажба заедно и поотделно.

Възможно е осъществяването на съвместна дейност.